Nasz zespół

Dyrektor mgr Anna Szklarzewska

Dyrektor mgr Anna Szklarzewska
Uniwersytet Warszawski, kierunek: Pedagogika, specjalność: Wychowanie Przedszkolne Studium Wychowania Przedszkolnego im Marii Weryho- Radziwiłłowiczowej w Warszawie, Zarządzanie Oświatą. Od 1977 roku w zawodzie jako nauczyciel i dyrektor w warszawskich przedszkolach publicznych i przedszkolach ćwiczeń. Dyrektor przedszkola niepublicznego w Warszawie od 1999 roku, od 2002 dyrektor Bajkowego Przedszkola w Raszynie. Liczne kursy, warsztaty i szkolenia. Mama dwójki dzieci.

mgr Justyna Rodzoch

mgr Justyna Rodzoch
Uniwersytet Warszawski kierunek: Edukacja wczesnoszkolna. Kolegium Nauczycielskie w Warszawie – Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, 11 lat pracy w Bajkowym Przedszkolu, mama trójki dzieci.

mgr Milena Karbowniczek

mgr Milena Karbowniczek
Akademia Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Rewalidacja z terapią pedagogiczną. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Akademia Pedagogiki Specjalnej kierunek: Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna. 10 lat pracy w Bajkowym Przedszkolu, nauczyciel i logopeda, mama dwójki dzieci.

mgr Joanna Jeżak

mgr Joanna Jeżak
Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych, kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Staż pracy: 5 lat w Bajkowym Przedszkolu. Mama jednego dziecka.

mgr Agata Zaraś

mgr Agata Zaraś
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Staż pracy 1 rok w Bajkowym Przedszkolu.

Sylwia Mętlak

Sylwia Mętlak
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, kierunek: Praca socjalna-praca z dzieckiem i rodziną, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Staż pracy 3 lata w tym 1 rok w Bajkowym Przedszkolu.

Urszula Moszczyńska

mgr Urszula Moszczyńska
Psycholog, z trzydziestoletnim stażem pracy w warszawskich poradniach. Wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 Warszawa-Natolin. Pracuje z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Realizator ” Szkoły dla rodziców i wychowawców”, ” Rodzeństwa bez Rywalizacji”. Certyfikowany instruktor programu „Golden Five „. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychologii klinicznej stosowanej. Mama trójki dzieci.