Program

Placówka realizuje wymagany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program wychowania przedszkolnego w oparciu o książki wiodących wydawnictw na rynku polskim. Realizujemy również program nauczania matematyki według metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, w oparciu o książkę „Dziecięca matematyka” oraz elementy „Metody dobrego startu” profesor Marty Bogdanowicz. Korzystamy również z podręcznika „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”.

Realizujemy obszary edukacji w przedszkolu według nowej podstawy programowej:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i  kulturalnych.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i  patriotyczne.

Jako placówka o profilu artystyczno – językowym staramy się rozwijać zainteresowania naszych dzieci m.in. poprzez spotkania z artystami. Nasi mali podopieczni mają możliwość uczestnictwa w:

 • spektaklach teatralnych,
 • koncertach muzycznych,
 • programach mimów,
 • spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Organizujemy wycieczki:

 • do biblioteki,
 • na basen,
 • autokarowe.

Współpracujemy z lekarzem weterynarii, który w piękny sposób wprowadza dzieci w świat zwierząt i otaczającą je przyrodę. Prowadzimy warsztaty teatralne, zapoznając dzieci ze światem baśni, ucząc wrażliwości, odróżniania dobra od zła i tolerancji wobec innych.

W cenie czesnego dodatkowo proponujemy:

 • rytmikę dwa razy w tygodniu,
 • karate dwa razy w tygodniu,
 • dwie imprezy w miesiącu (koncert, teatr lub spotkanie z ciekawą osobą),
 • prezenty z okazji Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka oraz zakończenia roku przedszkolnego dla najstarszej grupy,
 • raz lub dwa razy w roku ma miejsce wycieczka autokarowa.

Oferujemy Państwu również szeroką gamę zajęć dodatkowych, licząc że każdy wybierze coś dla siebie.

Organizujemy również uroczystości z udziałem rodziców i opiekunów:

 • wspólne kolędowanie,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • zakończenie roku przedszkolnego w formie wspólnych zabaw w ogrodzie,
 • uroczyste zakończenie roku przedszkolnego dla najstarszej grupy.

W ramach współpracy przedszkola z rodzicami (opiekunami) :

 •  zapraszamy na spotkania indywidualne rodziców z psychologiem (sposoby  postępowania z dzieckiem, porady, pytania itp )
 • zapraszamy na zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycielki z czynnym  udziałem rodziców
 • zapraszamy do przedstawienia swojego zawodu i opowiedzenia nam o nim
 • przeczytania dzieciom ulubionej książki swojego dziecka lub swojej z okresu  dzieciństwa
 • przedstawienia swojej pasji