Rytmika

Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.
Twórca metody rytmiki, Émile Jaques-Dalcroze

Na zajęciach umuzykalniających dzieci zaspokajają naturalną potrzebę ruchu, stykają się bezpośrednio z muzyką. Poprzez zabawę uczą się śpiewu, kształcą słuch i poczucie metrum. Wyrabiają w sobie wrażliwość muzyczną, estetyczną, co stanowi początek wychowania artystycznego. Stykają się z muzyką poważną, wykonują do niej choreografię, grają na instrumentach perkusyjnych oraz na niekonwencjonalnych przedmiotach.

Zajecia rytmiki